Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

0545 b8ac
4369 9be4
Reposted fromvertige vertige vianiezbywalnie niezbywalnie
8340 dc67
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viarekonwalescencja rekonwalescencja
2169 5836
Reposted fromfreakish freakish vianiezbywalnie niezbywalnie
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viamaybeimcrazy maybeimcrazy
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
— Anderson L.
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viazoou zoou
"Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko."
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzoou zoou
0633 6947 500
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecaj.
(via dziurywniebie)
Reposted fromsoplica soplica viacukierpuderx3 cukierpuderx3
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viacukierpuderx3 cukierpuderx3
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25 viacukierpuderx3 cukierpuderx3
6501 b447 500

mulchling:

really loving how ominous this is

1753 08bb
Reposted bydrinkdrankdrunkpuremindxdefinicjamilosciodysseyBeLikeBlairaimiakpie-in-the-skykatarzynarogalamemsmemsinnocuouslovesweetsmoglismywszystkoasylopathawakenedfreedomlover
5121 1a38
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1117 06a0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaxmissingx xmissingx
spring cat-2
Reposted fromcats cats viallarwydd llarwydd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl