Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Osoba, która wiecznie mówi “tak”, nieustannie pomija osobiste potrzeby i powoli buduje w sobie ogromny gniew.
— Marshall B. Rosenberg
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaazazel azazel
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaazazel azazel

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2230 6251
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
2452 ceec
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
7020 0d17 500
Reposted fromspecific-humor specific-humor viayoungie youngie

theinturnetexplorer:

pizza on a stick… where has this been all my life?!?

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayoungie youngie
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viamyzone myzone
4718 16cc
Reposted fromzciach zciach viamole-w-filizance mole-w-filizance
9917 9166
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
4774 d5c1 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
2205 899a
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
1634 fa4d
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje vialentilka lentilka
5240 4fe2
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway vialentilka lentilka
3196 7a1f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialonelyjulia lonelyjulia
0481 e769
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialentilka lentilka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl