Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viadusz dusz
Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viaadurowe adurowe
2356 711c

Bed of lies

Reposted frommyry myry viaadurowe adurowe
5035 b6b9 500
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaalicemeow alicemeow
9561 98bd
Reposted fromaniczorka aniczorka viagoszko goszko
 Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie. 

— Witkacy
Reposted fromblackdrama blackdrama viasolivagant solivagant
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaAmericanlover Americanlover
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
6677 aba1 500

coco-weey:

Gum

Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaalicexxx alicexxx
Mamy dobę internetu, telefonii komórkowej. Nie wierzę w brak czasu na odezwanie się, albo brak sposobu na odezwanie się. 
Jeśli komuś zależy, to zawsze znajdzie sposób. 
Choćby gołębia...
Reposted fromonlyonelife onlyonelife viaExplorers Explorers
7366 30e3
kind Virus
Reposted fromvolldost volldost viasilence89 silence89
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viajuhasowa juhasowa
5462 4212
Reposted fromshitsuri shitsuri viapiehus piehus
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparrtyzant parrtyzant
7745 01d4 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaparrtyzant parrtyzant
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaacetylcoa acetylcoa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl